Medezeggenschap

Voor het bureau Raad op Maat geef ik twee trainingen op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap.

Een vierdaagse training ‘Het coachen van zeggenschap’ voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Thema’s zijn:

  • basishouding
  • van zorgen naar coachend ondersteunen
  • de verantwoordelijkheid van de begeleider

Op één van de trainingsdagen zullen acteurs meewerken om de thema’s en praktijksituaties in rollenspelen neer te zetten en vervolgens feed back geven. Tijdens deze training wordt de begeleider zich bewust van zijn of haar veranderende rol ten opzichte van de cliënt. Daarnaast ontwikkelt de begeleider vaardigheden om deze rol actief vorm te geven.

De vierdaagse training voor coaches van cliëntenraden in de zorg.

Thema’s zijn:

  • de taken en verantwoordelijkheden van de coach
  • wat houdt medezeggenschap in
  • vaardigheden ontwikkelen voor de coach

Tijdens deze training wordt de coach zich bewust van zijn/haar rol en wat het effect is van het handelen tijdens het begeleiden van cliëntenraden.
Als coach leer je de leden van de raad te stimuleren in hun groei en werk je aan het zelfstandig laten functioneren van de raad.
Er is veel aandacht voor het oefenen op coachende vaardigheden in diverse trainingssituaties.