Het team als adviseur

Tijdens teamvergaderingen is het niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke zaken en hoe de besluitvorming verloopt. Het effect van deze onduidelijkheid kan zijn dat er geen goede afspraken worden gemaakt en dat er lang vergaderd wordt over een agendapunt.
De methode die kan helpen om dit probleem op te lossen is het team als adviseur te gebruiken.
Kern van de methode is dat één van de teamleden zich verantwoordelijk maakt voor een taak of kwestie.
Het betreffende teamlid vertelt in het kort wat de taak of kwestie inhoud. De andere teamleden gaan het betreffende teamlid adviseren. Ze kunnen ook eventuele bezwaren kenbaar maken.
Nadat alle adviezen zijn gegeven, vertelt het verantwoordelijke teamlid wat hij/zij met de adviezen gaat doen. Tevens maakt hij/zij bekend welke criteria gehanteerd wordt om tot een besluit te komen én op welke termijn het besluit wordt genomen.
De kracht van deze methode is dat de teamleden het niet met elkaar eens hoeven te zijn. Ieder teamlid wordt gehoord. En er wordt veel vergadertijd bespaard.