Effectief vergaderen

Deze training wordt on the job tijdens de reguliere vergadering gegeven. De training is interactief, de deelnemers worden tijdens de vergadering aangesproken op hun gedrag. Dit is een uitdrukkelijke voorwaarde om de training te doen slagen.

De vaardigheden van de voorzitter worden vergroot. Ingesleten patronen worden bijgesteld, de vergadercultuur wordt benoemd door de trainer en zonodig veranderd.

Deelnemers worden gestimuleerd om doelgerichte acties te maken met aandacht voor het resultaat.

Deelnemers wordt geleerd effectief met de beschikbare tijd om te gaan en tot concrete resultaten en afspraken te komen.

Deze training heeft inmiddels ruimschoots bewezen dat hij zijn geld meer dan waard is.