Assertiviteit

De training assertiviteit kan worden gekoppeld aan de training onderhandelen. Bij onderhandelen is het belangrijk dat standpunten worden verduidelijkt en dat partijen zich kunnen handhaven in situaties waarin de wensen dwars op elkaar staan, zonder agressief te worden. Agressie wordt nogal eens verward met assertiviteit. Assertiviteit houdt in:

  • het leren opkomen voor de eigen rechten en het verweren tegen onterechte eisen of aanspraken van anderen
  • nee durven leren zeggen en volhouden zonder in de aanval te gaan. Een aanval roept een tegenaanval op, aanvallen is in dit geval niet de beste verdediging.

Communicatievaardigheden die bij deze training horen zijn:

  • de kunst van het vragen stellen en doorvragen
  • het geven van feed back en het lezen en vertalen van non verbale communicatie.

Het vergroten van de effectiviteit en richten op het resultaat zijn kernbegrippen voor deze training.