Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij er vanuit wordt gegaan dat de supervisant in staat is om zijn/haar beroep zelfstandig uit te oefenen, maar zich daar verder in wil ontwikkelen ten behoeve van een grotere zelfontplooiing en effectiever functioneren. Het belangrijkste resultaat van supervisie is het verwerven en /of verbreden van persoonlijke visie op het werk. Door stil te staan bij de samenhang tussen denken, voelen en handelen in het persoonlijk en beroepsmatig functioneren. Socialisatie kan een onderdeel zijn van supervisie. Wat betekent het verleden voor de ontwikkeling in je werk? 
Supervisie is vooral op de toekomst gericht.

Een supervisietraject bestaat uit 10 á 15 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Voor meer informatie: info@harryharmsen.nl

Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere Begeleidingsvormen