Mijn visie

Pijlers van waaruit ik werk

Persoonlijk: de interactie tussen mij en de deelnemers is de basis van het begeleidingstraject. Afstemming en contractering is van groot belang om te kunnen werken met elkaar. Veiligheid en vertrouwen zorgen ervoor dat er intensief ‘gewerkt kan worden aan het werk’.

Praktisch: werken aan werk, dát is waar het over gaat tijdens de begeleiding. Beide benen stevig op de grond zetten. Praktijkgerichte opdrachten zijn een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

Perspectief: hoe je kijkt maakt wat je ziet. Ik laat de deelnemers een ander perspectief zien waardoor ze los komen van ingesleten patronen. Een nieuw perspectief geeft ruimte en lucht waardoor de mogelijkheid ontstaat om verder te kunnen in een ogenschijnlijk vastgelopen situatie.

Pijn: echt veranderen doet zeer. Het moment van het voelen van de pijn maakt duidelijk dat er een wezenlijke stap in de persoonlijke ontwikkeling is gemaakt. De spiegel voorhouden, confronteren, doorvragen zijn technieken die ik gebruik om deelnemers tot een verandering in hun gedrag te laten komen.

Proces: nieuw gedrag aanleren, persoonlijke verandering bewerkstelligen is geen kunstje. Veranderen gaat met kleine stapjes en net als leren lopen met vallen en opstaan. Leren door te ervaren. Kijken naar het eigen proces en daarop kunnen reflecteren, maken dat het product er uiteindelijk perfect uitziet.