Mediation

Mediation is erop gericht om gezamenlijk tot een oplossing te komen van een geschil of conflict. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Vaak zien partijen zelf de oplossing niet doordat ze in het conflict verwikkeld zijn.


Als mediator kan ik daar verandering in aanbrengen, door het perspectief te veranderen, de communicatie weer op gang te brengen. Daarna help ik de partijen om een eigen oplossing te vinden. Een groot voordeel van mediation is dat partijen de baas blijven over het eigen proces. Dat ze leren om hun eigen probleem tot een goed einde te brengen zonder dat de relatie onnodig wordt beschadigd. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.