Intervisie

Intervisie is een manier om professioneel via een bepaalde methodiek gebruik te maken van de deskundigheid van collega’s met dezelfde functie en hetzelfde functieniveau. Het opstarten en begeleiden van een intervisiegroep vraagt aandacht voor verschillende niveau’s. Enerzijds voor de inhoudelijke kant van een probleem en anderzijds voor de manier waarop de groep met elkaar communiceert en dit probleem onderzoekt.

Als procesbegeleider richt ik mij met name op het laatste niveau. Er wordt door de groep een intervisiecontract gemaakt (tijdsduur, inbreng, geheimhouding, verslaglegging enz).
Er wordt tijdens de begeleide intervisie geoefend met verschillende intervisiemodellen.
Als procesbegeleider doe ik een groot beroep op de kwaliteiten en zelfstandigheid van de deelnemers aan de intervisie.
Dit maakt dat de intervisiegroep na een aantal bijeenkomsten in staat is om zelfstandig verder te gaan.

Voor meer informatie: info@harryharmsen.nl