Familieopstellingen

DE KRACHT VAN HET SYSTEEM

Samen met mijn echtgenote Bea Harmsen begeleid ik familieopstellingen. Beiden hebben wij de intensieve training Systemisch Werken gevolgd bij Parre en Deden Consultancy te Nijmegen.

Kenmerken van onze samenwerking: bieden van veiligheid, betrouwbaar, zorgvuldig, krachtig, betrokken.

WAT IS HET

Familieopstellingen kunnen over allerlei levensvragen gaan. Belangrijk is dat er een gevoel is van urgentie, van nood, van pijn of verlangen. 
Bijvoorbeeld: u heeft regelmatig terugkerende gevoelens van angst, boosheid, verdriet of schuld.  
Familieopstellingen laten zien hoe levensvragen van iemand verband kunnen houden met het leven van andere familieleden.

Als een familie een zwaar lot heeft kan het zijn dat iemand die na hem/haar komt dit lot probeert over te nemen. Het is alsof die nakomeling wil zeggen: ik draag het lot in jouw plaats.
Door deze verstrikking raakt hij zelf in de problemen. Hij kan ziek worden of in psychische nood raken. Hij herkent de herkomst van deze problemen echter niet. 
Een familieopstelling maakt dan duidelijk wat er speelt. Het zichtbaar maken van de verstrikking kan een goede uitwerking hebben waardoor problemen mogelijk tot een oplossing komen.

HOE WERKT HET

Bij een opstelling wordt gewerkt vanuit een levensvraag van de deelnemer. Bij de opstelling wordt gebruik gemaakt van representanten. Dit zijn personen die niet op de hoogte zijn van de situatie van de deelnemer. De deelnemer vraagt aan de representanten om voor bepaalde familieleden te gaan staan. Hij kiest iemand uit voor bijvoorbeeld de vader, de moeder en voor zichzelf.   
Vervolgens worden de representanten op een door de deelnemer bepaalde plek gezet. 
De representanten kunnen alle mogelijke gevoelens krijgen , zoals boosheid, verdriet of machteloosheid. De representanten kunnen ook de neiging krijgen een bepaalde beweging te gaan maken. Deze beweging kunnen zij eventueel uitvoeren. 
Aan de representanten openbaart zich de dynamiek van het familiesysteem waartoe de deelnemer behoort.

VOOR WIE

Mensen die te maken hebben met levensvragen en daarop (nog) geen antwoord kunnen vinden.  
Mensen die hun leven een andere richting willen geven en daarbij hulp nodig hebben. 
Mensen die ruimte en perspectief voor zichzelf willen creëren. 
Mensen die tot nieuwe inzichten willen komen.

DE KRACHT VAN HET SYSTEEM IS DE ERVARING