Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin de coach de gewenste ondersteuning biedt aan een persoon om zicht en grip te krijgen op één of meerdere problemen die zich in de werksituatie voordoen.
Bij coaching wordt naast het aanleren van specifieke vaardigheden ook gewerkt aan het opheffen van persoonlijke blokkades en niet-functionele vooronderstellingen.
Op deze manier krijgt de gecoachte persoon meer grip op de eigen situatie en neemt het zelfvertrouwen en de ontspanning toe.
Bij een coachingstraject is de opdrachtgever nadrukkelijker aanwezig dan bij een supervisietraject. In de praktijk betekent dit dat de opdrachtgever bij het startgesprek, de tussen- en eindevaluatie aanwezig is.

Meer informatie: 
NTVC
Gcoach