Harry Harmsen – Praktisch leren door reflectie

Harry Harmsen: supervisor coach trainerVanaf 2001 werk ik als zelfstandig supervisor, coach en trainer. Daarvoor werkte ik als verpleegkundige, staffunctionaris, manager en intern adviseur in de gezondheidszorg. Ik heb een enorme nteresse in mensen en hun gedrag. Integriteit, humor en het bieden van veiligheid zijn kernwoorden voor mijn stijl van werken. Mijn aanbod van diensten richt zich op een brede doelgroep, met name in non-profit organisaties.

Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij er vanuit wordt gegaan dat de supervisant in staat is om zijn/haar beroep zelfstandig uit te oefenen, maar zich daar verder in wil ontwikkelen ten behoeve van een grotere zelfontplooiing en effectiever functioneren. Het belangrijkste resultaat van supervisie is het verwerven en /of verbreden van persoonlijke visie op het werk. Door stil te staan bij de samenhang tussen denken, voelen en handelen in het persoonlijk en beroepsmatig functioneren. Socialisatie kan een onderdeel zijn van supervisie. Wat betekent het verleden voor de ontwikkeling in je werk?
Supervisie is vooral op de toekomst gericht. Supervisie toepassen in uw organisatie

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin de coach de gewenste ondersteuning biedt aan een persoon om zicht en grip te krijgen op één of meerdere problemen die zich in de werksituatie voordoen.
Bij coaching wordt naast het aanleren van specifieke vaardigheden ook gewerkt aan het opheffen van persoonlijke blokkades en niet-functionele vooronderstellingen. Meer over Coaching

Intervisie

Intervisie is een manier om professioneel via een bepaalde methodiek gebruik te maken van de deskundigheid van collega’s met dezelfde functie en hetzelfde functieniveau. Het opstarten en begeleiden van een intervisiegroep vraagt aandacht voor verschillende niveau’s. Enerzijds voor de inhoudelijke kant van een probleem en anderzijds voor de manier waarop de groep met elkaar communiceert en dit probleem onderzoekt. Intervisie toepassen in uw organisatie

Mediation

Mediation is erop gericht om gezamenlijk tot een oplossing te komen van een geschil of conflict. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Vaak zien partijen zelf de oplossing niet doordat ze in het conflict verwikkeld zijn.
Als mediator kan ik daar verandering in aanbrengen, door het perspectief te veranderen, de communicatie weer op gang te brengen. Daarna help ik de partijen om een eigen oplossing te vinden. Een groot voordeel van mediation is dat partijen de baas blijven over het eigen proces. Dat ze leren om hun eigen probleem tot een goed einde te brengen zonder dat de relatie onnodig wordt beschadigd. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Meer over Mediation

Familieopstellingen

Familieopstellingen kunnen over allerlei levensvragen gaan. Belangrijk is dat er een gevoel is van urgentie, van nood, van pijn of verlangen. Bijvoorbeeld bij regelmatig terugkerende gevoelens van angst, boosheid, verdriet of schuld.
Familieopstellingen laten zien hoe levensvragen van iemand verband kunnen houden met het leven van andere familieleden. Het zichtbaar maken van de verstrikking kan een goede uitwerking hebben waardoor problemen mogelijk tot een oplossing komen. Meer over Familieopstellingen

Trainingen

Ik geef diverse trainingen, in groepsverband (Effectief Vergaderen en Het Team als Adviseur) en individueel (Assertiviteitstraining, Onderhandelen).  Ook geef ik voor Raad op Maat de training (Mede)zeggenschapsraad. Naast de genoemde trainingen is het mogelijk om zowel individueel als in groepsverband op maat gemaakte communicatietrainingen af te spreken. Aanbod in Trainingen